Capitophorus horni Börner, 1931

Hemiptera, Aphididae

op Cirsium, (Scolymus)

on Cirsium, (Scolymus)

gal: Bladen misvormd door aan de onderzijde levende bladluizen. De luizen zijn doorschijnend bleek groen of geel, vaak met twee helderder groene lengtelijnen; ze meten 1.6-2.5 mm. Antennae < lichaam, siphunculi > 2 x cauda. Geen waardwisseling.

gall: Leaves disfigured by aphids living at the underside. The aphids are translucent pale green or yellow, often with two brighter green length stripes; body length 1.6-2.5 mm.Antennae < body, siphunculi > 2 x cauda. No host plant alternation.

waardplanten: Asteraceae, ± monofaag

hostplants: Asteraceae, ± monophagous

Cirsium arvense, canum, oleraceum, palustre.

Zelden ook op Scolymus.

Rarely also on Scolymus.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as secondary (summer) host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Lampel & Meier (2007a), Tambs-Lyche (1970a).

11/05/2017