Carulaspis visci (Schrank, 1781)

Hemiptera, Diaspididae

op Viscum

on Viscum

gal: witte schildluizen elk in een zwakke verdieping van het blad.

gall: white scales, each in a shallow depression of the leaf.

waardplanten: Santalaceae, monofaag

hostplants: Santalaceae, monophagous

Viscum.

verwijzingen naar andere waardplanten hebben betrekking op andere Carulaspis-soorten.

references to other hostplants relate to other Carulaspis species.

literatuur:

references:

Buhr (1964a), Hellrigl (2004a, 2006b).

12/10/2014