Chaitophorus salicti (Schrank, 1801)

Hemiptera, Aphididae

op Salix

on Salix

Salix cinerea, Engeland, Cumbria, Abbots Wood © Bob Dransfield & Bob Brightwell, InfluentialPoints: zomeraspect

Chaitophorus salicti: apterae on Salix cinerea

Salix cinerea, England, Cumbria, Abbots Wood © Bob Dransfield & Bob Brightwell, InfluentialPoints: summer aspect

gal: Luizen aan de anderzijde van de bladen, dichtbij de hoofdnerf of zware zijnerven; ze worden soms door mieren bezocht. In het voorjaar zijn ze zwart met een vage lichte dorsale lengtelijn.

gall: Aphids at the underside of the leaves, close to the midrib or heavy lateral veins; sometimes they are attended by ants. In spring the aphids are black with a vague pale spinal line.

waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Salix aurita, caprea, cinerea.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a[saliceti]), Hellrigl (2004a), Stroyan (1977a), Tambs-Lyche & Heie (1994a).

11/05/2017