Cryptomyzus alboapicalis (Theobald, 1916)

Hemiptera, Aphididae

op Lamium

on Lamium

gal: ongevleugelde luizen aan de onderzijde van het blad; ze zijn 2-3 mm lang, bleek groenig met een groene mediane lengtelijn, of gelig met vage groenige dwarsbanden.

gall: apterae at the underside of the leaf; they are 2-3 mm long, pale greenish with a green median length line, or yellowish with vague greenish cross-bands.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Lamium album.

Incidenteel op Ballota nigra.

Occasionally on Ballota nigra.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a), Tomasi (2012a, 2014a).

26/09/2016