Cryptomyzus ulmeri Börner, 1952

Hemiptera, Aphididae

op Lamium

on Lamium

gal: ongevleugelde luizen aan de onderzijde van het blad; ze zijn 1-2 mm lang, middel- tot donkergroen met vage dwarsbanden.

gall: apterae at the underside of the leaf; they are 1-2 mm long, mid to dark green with faint cross-bands.

waardplanten: Lamiaceae, nauw monofaag

hostplants: Lamiaceae, narrowly monophagous

Lamium maculatum.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b).

10/05/2014