Dictyla humuli (Fabricius, 1794)

Hemiptera, Tingidae

op Symphytum en andere Boraginaceae

on Symphytum and other Boraginaceae

gal: zuigschade; weinig diagnostische groeistoringen van de bloeiwijze en aangrenzende bladeren.

gall: suction damage; little diagnostic growth disturbances of the inflorescence and adjacent leaves.

waardplanten: Boraginaceae, oligofaag

hostplants: Boraginaceae, o0ligophagous

Symphytum officinale.

Minder talrijk ook op Myosotis palustris en Pulmonaria longifolia.

Les numerous also on Myosotis palustris and Pulmonaria longifolia.

synoniemen Monanthia humuli; M. symphyti (Vallot, 1829).

synonyms Monanthia humuli; M. symphyti (Vallot, 1829).

opmerkingen: soort van natte terreinen als uiterwaarden en broekbossen.

notes: species of wet habitats like river forelands and carrs.

literatuur

references

Buhr (1964b, 1965a), Máca (2012a), Pagola-Carte & Zabalegui (2006a).

26/09/2016