Dysaphis aucupariae (Buckton, 1879)

Hemiptera, Aphididae

op Sorbus

on Sorbus

gal: ongevleugelde luizen in opvallend opgerolde of gedraaide bladen die aanvankelijk bleek geelgroen zijn, maar later rode en tenslotte goudgele kleuren krijgen. De luizen ± 2.5 mm lang, zijn donker grijsgroen, bedekt met poederige was.

gall: apterae in conspicuous rolled or twisted leaves that initially are pale yellow-green but eventually get red and finally golden yellow colours. The aphids, ± 2.5 mm long, are dark greyish green, powdered with wax.

primaire waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Sorbus torminalis.

Slechts zelden op S. aucuparia.

Only rarely on S. aucuparia.


op Plantago

on Plantago

gal: luizen aan de onderzijde van de bladen, tussen de nerven; ze worden door mieren bezocht. Ze zjn ± rose; de sipunculi staan op een bruine vlek en hebben ook een donker uiteinde.

gall: ant-attended aphids between the veins at the underside of the leaves. They are pinkish; the siphunculi stand on dark spots and have dark tips.

secundaire waardplanten: Plantaginaceae, monofaag

secondary hostplants: Plantaginaceae, monophagous

Plantago lanceolata.

Minder vaak andere Plantago-soorten.

Les often other Plantago species.

synoniemen: Sappaphis aucupariae.

synonyms: Sappaphis aucupariae.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Lambinon & Schneider (2004a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tambs-Lyche (1970a).

10/05/2017