Dysaphis spec.

Hemiptera, Aphididae

op Crataegus

on Crataegus

Crataegus monogyna, België, Antwerpen, Wilrijk; © Chris Snyers

Dysaphis spec. galls

Crataegus monogyna, Belgium, Antwerp, Wilrijk; © Chris Snyers

opmerkingen Ca vijf Dysaphis-soorten hebben meidoorn als primaire waardplant, en veroorzaken daar donkerrode blazige gallen op de bladeren. Ze hebben alle verschillende Apiaceae-soorten als secundaire wqaardplant; morfologische verschillen tusen de soorten bestaan, maar zijn miniem.

notes Some five Dysaphis species live on hawthorn as their primary hostplant, and cause there deep red blister-like leaf galls. They have different Apiaceae species as secondary host; morphological differences between the aphids do exist, bu they are minimal.

literatuur

references

Redfern & Shirley (2011a).

15/05/2012