Eriosoma lanigerum (Hausmann, 1802)

Hemiptera, Aphididae

op Ulmus

on Ulmus

gal: In Noord-Amerika, waar deze soort van nature voorkomt, heeft deze een voorjaarsgeneratie op iep. In de meeste delen van Europa leeft de soort permanent op de sucundaire waardplant.

gall: In North America, where the species occurs naturally, it has a spring generation on elm. In most parts of Europe the species lives permanently on its secondary host.

primaire waardplanten: Ulmaceae, monofaag

primary hostplants: Ulmaceae, monophagous

Ulmus americana....


op Rosaceae

on Rosaceae

Malus spec., België, Antwerpen; © Chris Snyers

Eriosoma lanigerum gall

Malus spec., Belgium, Antwerp; © Chris Snyers

oude gal

Eriosoma lanigerum old gall

old gall

gal: luizen in door was-afscheiding beschermde kolonies in schorsspleten en bastwonden.

gall: aphids in wax-protected colonies in crevices and bark wounds.

waardplanten: Rosaceae, nauw oligofaag

hostplants: Rosaceae, narrowly oligophagous

Amelanchier; Cotoneaster horizontalis; Crataegus; Cydonia oblonga; Malus pumila, sylvestris; Pyracantha coccinea; Pyrus communis, nivalis; Sorbus.

De vermelding van Prunus amygdalus en communis door Dauphin & Aniotsbehere is wel een vergissing.

The reference to Prunus amygdalus and communis by Dauphin & Aniotsbehere must be a mistake.

opmerkingen: In boomgaarden is de appelbloedluis uitgesproken schadelijk.

notes: The woolly apple aphid is a serious pest in apple orchards.

literatuur:

references:

Bellmann (2012a), Blackman & Eastop (2014), Braggion (2013a), Buhr (1964b, 1965a), Danielsson (1979a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Deckert & Deckert (2016a), Heie (1980a), Hellrigl (2004a), Lambinon, Carbonelle & Claerebout (2015a), Lambinon & Schneider (2004a), Lampel & Meier (2003a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tambs-Lyche & Heie (1994a).

17/02/2017