Eryngiophaga hungarica Klimaszewski, 1968

Hemiptera, Sternorhyncha, Triozidae

op Bupleurum

on Bupleurum

gal: bladslippen naar boven ingerond; binnenin een vlakke, langs de rand zilverachtig gewimperde larve. Deze beschrijving is zeer waarschijnlijk van toepassing op beide bovengenoemde soorten.

gall: leaf segments rolled in upwards; inside a flattened, along its margins silvery fringed, larva. In all probability, this description applies to both species mentioned above.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Bupleurum falcatum.

synoniemen: Trioza bupleuri Buhr, 1964.

synonyms: Trioza bupleuri Buhr, 1964.

opmerkingen: Buhr beschreef T. bupleuri op basis van een geplande, maar nooit verschenen, publicatie van W. Wagner. Onbedoeld werd het daardoor de beschrijving van een nieuwe soort. Buhr's beschrijving is nomenclatuur-technisch geldig (hij besteedt enkele woorden aan het uiterlijk van de larve), maar onvoldoende om de soort te herkenen.

notes: Buhr described T. bupleuri on the base of a planned, but never actually published, paper by W. Wagner, Inadvertantly, this resulted in the description of a new species. Buhr's description is valid from a nomenclatural point (he spent a few words on the aspect of the larva), but insufficient for a recognition of the species involved.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Burckhardt (2002a).

23/02/2017