Forda formicaria von Heyden, 1837

Hemiptera, Aphididae

op Pistacia

on Pistacia

Pistacia terebinthus, Griekenland, Kos © Ben van As

Forda formicaria: gall on Pistacia terebinthus

Pistacia terebinthus, Greece, Kos © Ben van As

Pistacia terebinthus, Spanje, prov. Léon, San Juan de Paluezas; © Nicolás Pérez

Forda formicaria gall

Pistacia terebinthus, Spain, prov. Léon, San Juan de Paluezas; © Nicolás Pérez

gal: er zijn twee typen gallen. De fundatrix leeft in een open galletje aan de top van een blaadje, meestal het oneven blaadje van het blad. Haar nageslacht leeft in een naar boven toe halvemaanvormige ingerolde bladrand.

gall: There are two types of galls.The fundatrix lives in a small open gall at the top of a leaflet, generally the odd leaflef of the leaf. Her offspring lives in a semicicular upwards rolling of the leaf margin.

primaire waardplanten: Anacardiaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Anacardiaceae, narrowly monophagous

Pistacia terebinthus & subsp. palaestina.


op Poaceae

on Poaceae

gal: Luizen aan de wortels.

gall: Aphids at the roots.

waardplanten: Poaceae, Cyperaceae, oligofaag

hostplants: Poaceae, Cyperaceae, oligophagous

Agropyron; Agrostis; Bromus; Cynodon; Dactylis; Deschampsia; Festuca; Hordeum; Lolium; Poa; Secale; Triticum; Carex, Cyperus

synoniem Pemphigus semilunarius Passerini, 1856, Forda semilunaria.

synonym Pemphigus semilunarius Passerini, 1856, Forda semilunaria.

opmerkingen: In meer noordelijk Europa, waar de primaire waardplant niet voorkomt, leeft de soort zonder waardwisseling op grassen. De luizen op de secundaire waard zijn zeer nauw met mieren geassociëerd; ze overwinter ook in mierennesten.

notes: In more northern parts of Europe, where the primary hosts do not occur, the species may live without host alternation on grasses. The aphids on their secondary hostplants have a strong association with ants; they also hibernate in ants' nests.

literatuur:

references:

Béguinot (2003a), Bellmann (2012a), Blackman & Eastop (2014), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Heie (1980a), Inbar, Wink & Wool (2004a), Lampel & Meier (2003a), Nieto Nafría, Mier Durante, Binazzi & Pérez Hidalgo (2002a), Pellizzari (2010a), Roberti (1983a), Tambs-Lyche & Heie (1994a), Tomasi (2014a), Wool & Kurzfeld-Zexer (2008a).

17/02/2017