Gootiella tremulae Tullgren, 1915

Hemiptera, Aphididae

op Populus

on Populus

gal: een blad is in de lengte omgekeerd-kegelvormig ingerold, het is sterk vergroot, ongewoon bleek; de bladsteel is gezwollen tot driemaal zijn normale dikte. Gallen gewoonlijk in de top van hoge bomen (!)

gall: the leaf is longitudinally rolled into an inverted cone, unusually pale, much enlarged; the petiole is swollen to three times its normal thicknes. Galls usually in the top of high trees (!)

primaire waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Populus tremula.


op Juniperus

on Juniperus

gal: bolvormige, grijze, met was bedekte luizen aan de wortels.

gall: globular, grey, wax-covered aphids at the roots.

secundaire waardplanten: Cupressaceae, monofaag

secondary hostplants: Cupressaceae, monophagous

Juniperus communis.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Carter & Danielsson (1993a), Danielsson (1990a), Eklo & Hofsvang (2008a), Heie (1980a).

17/02/2017