Hyadaphis passerinii (del Guercio, 1911)

Hemiptera, Aphididae

op Lonicera

on Lonicera

Lonicera perclymenum, UK © Bob Dransfield & Bob Brightwell, Influential Points (2016)

Hyadaphis passerinii: aphids on Lonicera periclymenum

Lonicera perclymenum, UK © Bob Dransfield & Bob Brightwell, Influential Points (2016)

gal: bladen naar boven ingerold, verbleekt.

gall: leaves pale, rolled in upwards.

primaire waardplanten: Caprifoliaceae, monofaag

primary hostplants: Caprifoliaceae, monophagous

Lonicera caprifolia, periclymenum.

Minder vaak ook op andere Lonicera-soorten.

Less often also other Lonicera species.


secundaire waardplanten: Apiaceae, oligofaag

secondary hostplants: Apiaceae, oligophagous

Conium; Daucus; Pastinaca

Daucus is de voornaamste zomerwaard; ook nog wel op andere Apiaceae.

Daucus is the main summer host; also on still other Apiaceae.

opmerkingen: zelf microscopisch is deze soort moeilijk te onderscheiden van Hyadaphis foeniculi; de determinatie van levend materiaal is dus slechts benaderend. Mogelijk treedt tussen beide soorten bastaardering op.

notes: even microcscopically, this species is hardly distinguishable from Hyadaphis foeniculi; the identification of living material can only be approximative. Possibly hybridisation takes place between the two species.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b).

17/05/2014