Lachnus pallipes (Hartig, 1841)

Hemiptera, Aphididae

op Fagus

on Fagus

gal: grote (3-5 mm), glanzende donkerbruine bladluizen zuigen aan de stam en (onderzijde van) oudere takken. Hierdoor wordt het cambium beschadigd zodat er onregelmatige diktegroei optreedt, wat leidt tot scheuren in de lengterichting van de bast. Bloedende wonden en schimmelinfecties zijn het gevolg. Van werkelijke vergalling is geen sprake. De luizen worden intensief dooe mieren bezocht.

gall: large (3-5 mm), shining dark brown aphids suck at the stem and (underside of) older branches. This damages the cambium, resulting in irregular growth in thickness, causing the bark to rupture lengthwise. Bleeding wounds and fungus infection are the result. Real gall formation is not involved. The aphids are intensely visited by ants.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Fagus sylvatica.

synoniemen: Schizodryobius pallipes.

synonyms: Schizodryobius pallipes.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Roskam (2009a).

14/04/2014