Liosomaphis berberidis (Kaltenbach, 1843)

Hemiptera, Aphididae

op Berberis

on Berberis

gal: ruim 2 mm grote bladluizen zitten in een rij aan weerszijden van de hoofdnerf aan de onderzijde van het blad, dat vervormd en gekromd is.

gall: over 2 mm large aphids sit in a row at either side of the midrib at the underside of a leaf, that becomes disfigured and bent.

waardplanten: Berberidaceae, monofaag

hostplants: Berberidaceae, monophagous

Berberis thunbergii, vulgaris.

Ook op soorten van het geslacht Mahonia, dat thans grotendeels in Berberis is opgenomen.

Also on species of the genus Mahonia, many species of which presently are included in Berberis.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2004a), Lampel & Meier (2007a), Tambs-Lyche (1970a), Tomasi (2014a).

11/05/2017