Lipaphis pseudobrassicae (Davis, 1914)

Diptera, Aphididae

op Brassica, etc.

on Brassica, etc.

Brassica oleracea, USA © Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, Bugwood.org

Lipaphis pseudobrassicae: apterae on Brassica oleracea

Brassica oleracea, USA © Alton N. Sparks, Jr., University of Georgia, Bugwood.org

waardplanten: Brassicaceae, oligofaag

hostplants: Brassicaceae, oligophagous

Barbarea; Brassica; Capsella; Iberis; Raphanus; Rorippa.

Vooral op Brassica-soorten.

Mainly on Brassica species.

opmerkingen: volgens Blackman & Eastop werelwijd een plaag in Brassica-cultures, maar niet genoemd in de Fauna Europaea (2014).

notes: according to Blackman & Eastop a pest of Brassica crops, but not cited in the Fauna Europaea (2014).

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014)

02/07/2014