Lipaphis rossi Börner, 1939

Hemiotera, Aphididae

op Arabidopsis, Arabis

on Arabidopsis, Arabis

gal: luizen in de bloeiwijze veroorzaken misvorming zowel van de bloeiwijze als van de bloemen zelf. Ongevleugelde luizen 1-2 mm, donkergroen met een donker grijsbruine kop en evenzo gekleurde dwarsbanden over de rug.

gall: aphids in the inflorescence cause disfiguring both of the inflorescence and of the flowers themselves. Apterae 1-2 mm, dark green with dark grey-brown head and transversal bars across the back.

waardplanten: Brassicaceae, ± monofaag

hostplants: Brassicaceae, ± monophagous

Arabidopsis arenosa, petraea, thaliana; Arabis hirsuta.

literatuur:

references:

Beguinot (2002a), Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

11/06/2015