Macchiatiella rhamni (Boyer de Fonscolombe, 1841)

Hemiptera, Aphididae

op Rhamnus

on Rhamnus

gal: zwakke misvorming van de bladeren. Ongevleugelde luizen ca 2 mm, geelbruin tot geelgroen, de antennen zijn zwart-geringd, de poten zijn bleek met zwarte tarsen, de siphunculi zijn bleek.

gall: weak curling of the leaves. Apterae c. 2 mm, yelllow-brown to yellow-green, antennae ringed with black, siphunculi and legs pale, tarsi black.

primaire waardplanten: Rhamnaceae, monofaag

primary hostplants: Rhamanceae, monophagous

Rhamnus alaternus, alpina.


op ? Polygonum

on ? Polygonum

secundaire waardplanten

secondary hostplants

Buiten Europa zijn er aanwijzingen dat de soort in de zomr migreert naar Polygonum.

Outside of Europe there are indications that the species migrates to Polygonum in summer.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1865a).

25/06/2014