Macrosiphoniella miestingeri (Börner, 1950)

Hemiptera, Aphididae

op Tanacetum

on Tanacetum

gal: onderste bladen opgebold en vergeeld. Uiterlijk van de levende luis niet beschreven.

gall: lower leaves curved and yelowed. Aspect of the living aphids not described.

waardplanten: Asteraceae, monofaag

hostplants: Asteraceae, monophagous

Tanacetum corymbosum.

synoniemen: Paczoskia miestingeri.

synonyms: Paczoskia miestingeri.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b).

26/03/2014