Macrosiphum gei (Koch, 1855)

Hemiptera, Aphididae

op Geum

on Geum

Geum urbanum, Engeland © Bob Dransfield & Bob Brightwell, InfluentialPoints

Macrosiphum gei: aptera

Geum urbanum, Britain © Bob Dransfield & Bob Brightwell, InfluentialPoints

gal: Geen waardwisseling. Dichte kolonies bovenin de stengel en in de bloeiwijze. De luizen zijn 2-5 mm, spoelvormig, groen tot rood; antennen > lichaam, siphunculi lang, cauda bleek en opvallend lang.

gall: No host plant alternation. Dense colonies in the upper part of the stem and in the inflorescence. The aphids are 2-5 mm long, spindle-shaped, green to red; antennae > body, siphunculi long, cauda pale and unusually long.

waardplanten: (Apiaceae, Caryophyllaceae), Rosaceae - beperkt polyfaag

hostplants: (Apiaceae, Caryophyllaceae), Rosaceae - constrained polyphagous

Geum urbanum.

Hoewel de soort voornamelijk voorkomt op Geum, in het bijzonder G. urbanum, kunnen kolonies ook optreden bij Apiaceae als Anthriscus, Chaerophyllum, Conium, Myrrhis, Torilis en soms zelfs bij Caryophyllaceae.

Althought the species mainly lives on Geum, in particular G. urbanum, colonies can also be found on Apiaceae like Anthriscus, Chaerophyllum, Conium, Myrrhis, Torilis and sometimes even on Caryophyllaceae.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Tomasi (2014a).

28/07/2015