Moritziella corticalis (Kaltenbach, 1867)

Hemiptera, Phylloxeridae

op Quercus

on Quercus

gal: luizen, vastgezogen op de bast van takken van een jaar oud kunnen zwarte plekken van dode schors veroorzaken, kankerachtige misvormingen en taksterfte. De monddelen dringen door tot in het xyleem, dat plaatselijk bruin verkleurt. De luizen zijn nog geen mm groot, geel, groen of bruin, peervormig (vooraan het breedst) en bezet met een aantal rijen donkerbruine wratjes. Eieren in groepjes op de schars en in spleten.

gall: the aphids, firmly attached to the bark of one year old branches, can cause black spots of deak bark, cankerous malformations and branch dieback. The mouthparts pentrate as deep as the xylem, that locally develops brown spots. The aphids, less than a mm, are yellow, green or brown, pear-shaped (broadest anteriorly) and bear several rows of dark brown pustules. Eggs in groups on the bark and in fissures.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus petraea, robur.

literatuur:

references:

Barson & Carter (1972a), Blackman & Eastop (2014), Börner & Heinze (1957a), Redfern & Shirley (2011a)

21/06/2014