Myzus ligustri (Mosley, 1841)

Hemiptera, Aphididae

op Ligustrum

on Ligustrum

Ligustrum ovalifolium, Otterlo, de Zanding; © Arnold Grosscurt

Myzus ligustri, damage

Ligustrum ovalifolium, Otterlo, de Zanding; © Arnold Grosscurt

de bladluizen

Myzus ligustri aphids

the aphids

gal: luizen 1-2 mm, glanzend geel tot geelgroen, top van de siphunculi bruinzwart.

gall: aphids 1-2 mm, shining yellow to yellowish green, tip of siphunculi brownish black.

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Ligustrum ovalifolium, vulgare.

synoniemen: Aphis, Myzodes, ligustri Kaltenbach, 1843

synonyms: >Aphis, Myzodes, ligustri Kaltenbach, 1843

literatuur

references

Béguinot (2002a,f,h, 2003a,b, 2006c, 2007b, 2012a), Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Dietrich (2016a), Eklo & Hofsvang (2008a), Kollár (2007a, 2011a), Lambinon & Schneider (2004a), Lampel & Meier (2007a), Rakauskas & Trukšinaitė (2011a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2012a, 2014a).

17/02/2017