Myzus padellus Hille Ris Lambers & Rogerson, 1946

Hemiptera, Aphididae

op Prunus

on Prunus

gal: bladen met roden en gele blaren. Luizen 2 mm, heldergeel met een zwartbruine kop en zwarte siphunculi.

gall: red and yellow blisters on the leaves. Aphids 2 mm, bright yellow with blackish brown head and black siphunculi.

primaire waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus padus.


op Lamiaceae, Orobanchaceae

on Lamiaceae, Orobanchaceae

gal: luizen 1-2 mm, helder geel tot geelgroen.

gall: aphids 1-2 mm, bright yellow to yellowish-green.

secundaire waardplanten: Lamiaceae, Orobanchaceae, nauw polyfaag

secondary hostplants: Lamiaceae, Orobanchaceae, narrowly polyphagous

Galeopsis tetrahit; Pedicularis verticillata; Rhinanthus.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Tambs-Lyche (1970a), Tomasi (2014a).

11/05/2017