Myzus varians Davidson, 1912

Hemiptera, Aphididae

op Prunus

on Prunus

Prunus persica © Encyclop’Aphid

Myzus varians distorting leaves of Prunus persica

Prunus persica © Encyclop’Aphid

ongevleugelde luis

Myzus varians: aphid

aptera

gal: in de lengte verlopende blarollingen van de jonge bladen.

gall: lenghtwise rolling of the young leaves.

primaire waardplanten: Rosaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Rosaceae, narrowly monophagous

Prunus persica.


op Clematis

on Clematis

secundaire waardplanten: Ranunculaceae, monofaag

secondary hostplants: Ranunculaceae, monophagous

Clematis.

opmerkingen: de soort is in 1947 vanuit Azië in Europe terechtgekomen, en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een ernsitge plaag in de perzik-teelt.

notes: the species has arrived from Asia in Europe in 1947; since then it has developed into a serious pest in peach cultivation.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a).

27/05/2015