Ovatus mentharius (van der Goot,1913)

Hemiptera, Aphididae

op Mentha

on Mentha

gal: luizen aan de onderzijde van de bladen. Ze zijn groenig-wit, 1-2 mm lang; antennen langer dan het lichaam.

gall: aphids at the underside of the leaves. They are greenish white, 1-2 mm long; antenae longer than body.

waardplanten: Lamiaceae, monofaag

hostplants: Lamiaceae, monophagous

Mentha.

opmerkingen: verwarring is mogelijk met de door Buhr (1964b) genoemde O. crataegarius (Walker, 1850) (= O. menthae (Walker, 1852)). Die soort is veel losser gebonden aan munt: hij alterneert tussen Crataegus, Cydonia of Malus in het voorjaar, en Melissa, Mentha, Nepeta en andere Lamiaceae in de zomer.

notes: Confusion is possible with O. crataegarius (Walker, 1850) (= O. menthae (Walker, 1852)), that is mentioned by Buhr (1964b). That species is much more loosely associated with mint: it alternates between Crataegus, Cydonia or Malus in spring, with Melissa, Mentha, Nepeta and other Lamiaceae in summer.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014)

24/05/2014