Paracletus cimiciformis von Heyden, 1837

Hemiptera, Aphididae

op Pistacia

on Pistacia

Pistacia terebinthus, Spanje, prov. Léon, San Juan de Paluezas © Nicolás Pérez

Paracletus cimiciformis

Pistacia terebinthus, Spanje, prov. Léon, San Juan de Paluezas © Nicolás Pérez

gal: de gal lijkt wat op die van Forda marginata, maar wordt nooit rood.

gall: the gall reminds of Forda marginata, but never turns red.

primaire waardplanten: Anacardiaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Anacardiaceae, narrowly monophagous

Pistacia khinjuk, terebinthus & subsp. palaeastina, vera.


op Poacea

on Poacea

gal: luizen aan de graswortels, vergezeld van mieren.

gall: aphids at the grass roots, always attended by ants.

secundaire waardplanten: Poaceae, oligofaag

secondary hostplants: Poaceae, oligophagous

Agrostis; Festuca; Hordeum; Oryza; Poa; Triticum.

synoniemen: Pemphigus derbesi Lichtenstein, 1880.

synonyms: Pemphigus derbesi Lichtenstein, 1880.

opmerkingen: buiten het Middellandse Zee-gebied, waar de primaire waardplant niet voorkomt, leeft de soort permanent op graswortels, geassocieerd met de mier Tetramorium caespitum. De luis treedt daarbij op in twee vormen. De eerste vorm zuigt aan wortels en produceert honingdauw waar de mieren van profiteren. De andere vorm heeft het uiterlijk van een mierenlarve en produceert ook overeenkomstige geurstoffen, en leeft carnivoor van mierenbroed (Salazar ea, 2015a).

notes: outside of the Mediterranean region, where the primary hostplants does not occur, the species lives continuously on grass roots, associated with the ant Tetramorium caespitum. The louse exhibits two forms. The first one feeds on grass roots and produces honeydew upon which the ants feed in turn. The second one resembles an ant larva and produces corresponding signal compounds, and feeds carnivorously upon the ants' brood (Salazar ao, 3015a)

literatuur:

references:

Béguinot (2003a), Blackman & Eastop (2014), Cogolludo (1921a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Heie (1980a), Inbar, Wink & Wool (2004a), Nieto Nafría, Mier Durante, Binazzi & Pérez Hidalgo (2002a), Salazar, Fürstenau, Quero, Pérez-Hidalgo, Carazo, Font & Martínez-Torres (2015a), Wool & Kurzfeld-Zexer (2008a).

09/07/2016