Pemphigus immunis Buckton, 1896

Hemiptera, Aphididae

op Populus

on Populus

gal: rode of groene, ca 4 cm grote, bolvormige beursgal aan de basis van een nog groene scheut. De gal is zo sterk gekromd dat de brede opening aan de top weer bijna bij de voet ligt.

gall: red or green, c. 4 cm large, globular purse gall at the base of a still green shoot. The gall is so strongly curved that the broad, apical opening almost touches the base.

primaire waardplanten: Salicaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Salicaceae, narrowly monophagous

Populus euphratica, nigra.


gal: luizen aan de wortels; produceren zeer veel was.

gall: aphids at the roots; copious amounts of wax.

secundaire waardplanten: Euphorbiaceae, nauw oligofaag

secondary hostplants: Euphorbiaceae, narrowly oligophagous

Euphorbia helioscopia, peplus.

Op eenjarige soorten.

On annual species.

synoniemen: Pemphigus lichtensteini Tullgren, 1909.

synonyms: Pemphigus lichtensteini Tullgren, 1909.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Docters van Leeuwen (1936a), Hellrigl (2004a), Osiadacz & Halaj (2014a), Tomasi (2003a, 2012a).

13/08/2016