Periphyllus acericola (Walker, 1848)

Hemiptera, Aphididae

op Acer

on Acer

Acer pseudoplatanus, Engeland, East Essex © Bob Dransfield & Bob Brightwell, Influential Points (daar meer foto's!)

Periplhyllus acericola: aptera on Acer pseudoplatanus

Acer pseudoplatanus, England, East Essex © Bob Dransfield & Bob Brightwell, Influential Points (there more pictures!)

gal: geen waardwisseling, soms mierenbezoek. De luizen veroorzaken zuigschade (misvormingen, groeistoornissen) van de bloeiwijze en jonge bladeren.

gall: no hostplant alternation, sometimes attended by ants. The aphids case suction damage (disfigurement, growth disturbance) of the inflorescence and young foliage.

waardplanten: Sapindaceae, monofaag

hostplants: Sapindaceae, monophagous

Acer platanoides, pseudoplatanus.

Ook wel op andere esdoorns, maar pseudoplatanus is de normale waardplant.

Also on other maples, but pseudoplatanus is the normal host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2016), Buhr (1964b), Eklo & Hofsvang (2008a), Influential Points (2016), Junkiert, Wieczorek & Wojciechowski (2011a), Lampel & Meier (2003a), Nieto Nafría & Mier Durante (1998a), Stroyan (1977a), Wieczorek & Junkiert (2012a).

11/05/2017