Phorodon cannabis Passerini, 1860

Hemiptera, Aphididae

op Cannabis

on Cannabis

gal: de bloeiwijze is in lichte mate vervormd; de bloemen kunnen vergroend zijn, en de zaadzetting geremd. Bladluizen met een zwarte vlek op de rug. Geen waardwisseling.

gall: the inflorescence is somewhat disfigured; the flowers may be greened and seed set diminished. Aphids dorsally with a black spot. No host plant alternation.

waardplanten: Cannabaceae, monofaag

hostplants: Cannabaceae, monophagous

Cannabis sativa.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsehere (1997a).

07/03/2014