Phylloxera coccinea (von Heyden, 1837)

Hemiptera, Phylloxeridae

op Quercus

on Quercus

gal: kleine (< 1 mm) oranjegele bladluizen zitten aan de onderzijde van het blad; elk veroorzaakt aan onder- en bovenzijde een geel, necrotisch vlekje. Sommige dieren zetten grote aantallen glanzend-gele eieren af in een dubbele concentrische cirkel.

gall: tiny (< 1 mm) orange-yellow aphids on the underside of a leaf; each causes a yellow necrotic spot at underside and upperside. Some animals deposit large numbers of shining yellow eggs in a double concentric circle.

waardplanten: Fagaceae, nauw oligofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly oligophagous

Quercus robur.

Zelden ook andere bldverliezende eiken.

Rarely also other deciduous oaks.

opmerkingen: verschilt van Ph. glabra op dezelfde waardplant doordat de luizen latero-dorsaal een reeks opvallende tuberkels hebben.

notes: the aphids differ from Ph. glabra on the same hostplant by having a conspicuous latero-dorsal row of tubercles.

literatuur:

references:

Béguinot (2002f, 2003a, 2007b, 2012a), Börner (1957a, Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2004a), Kollár (2007a), Roskam (2009a), Sylvén (1960a), Tomasi (2014a).

04/04/2017