Phylloxera foae (von Heyden, 1837)

Hemiptera, Phylloxeridae

op Quercus

on Quercus

gal: kleine (< 1 mm) oranjegele bladluizen zitten aan de onderzijde van het blad; elk veroorzaakt aan onder- en bovenzijde een geel, necrotisch vlekje. Sommige dieren zetten grote aantallen glanzend-gele eieren af in een dubbele concentrische cirkel.

gall: tiny (< 1 mm) orange-yellow aphids on the underside of a leaf; each causes a yellow necrotic spot at underside and upperside. Some animals deposit large numbers of shining yellow eggs in a double concentric circle.

waardplanten: Fagaceae, nauw oligofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly oligophagous

Quercus petraea.

Zelden ook andere bldverliezende eiken.

Rarely also other deciduous oaks.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a).

20/06/2014