Phylloxera glabra (von Heyden, 1837)

Hemiptera, Phylloxeridae

op Quercus

on Quercus

Quercus robur, Hongarije, Budapest © László Érsek: blad met oortjesgallen

Phylloxera glabra on Quercus robur

Quercus robur, Hungary, Budapest © László Érsek: leaf with ear galls

detail

Phylloxera glabra on Quercus robur

detail

onderzijde van een oortjesgal

Phylloxera glabra on Quercus robur

underside of an ear gall

een maand latrr (eind mei)

Phylloxera glabra on Quercus robur

a moth later (end May)

het blad is duidelijk vlekkerig

Phylloxera glabra on Quercus robur

the leaf clearly becomes mottled

twee wijfjes met eieren

Phylloxera glabra on Quercus robur

two females with eggs

een luis met eieren en nymphen

Phylloxera glabra on Quercus robur

an aphid with eggs and nymphs

gal: kleine (< 1 mm) oranjegele bladluizen zitten aan de onderzijde van het blad. De luizen van de vroege voorjaarsgeneratie veroorzaken oortjesgallen De zuig-activiteiten van latere generatie veroorzaken geen vergalling, maar veroorzaken aan onder- en bovenzijde kleine gele vlekjes. De wijfjes zetten grote aantallen glanzend-gele eieren af in een concentrische cirkel.

gall: tiny (< 1 mm) orange-yellow aphids on the underside of a leaf. The aphids of the early spring generation cause ear galls. Later generations do not cause any galling, but their suction activities create numerous small yellow spots.The females deposit large numbers of shining yellow eggs in a concentric circle.

waardplanten: Fagaceae, nauw oligofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly oligophagous

Quercus robur.

Zelden ook andere bldverliezende eiken.

Rarely also other deciduous oaks.

opmerkingen: voor het verschil met Ph. coccinea zie aldaar.

notes: for the difference with Ph. coccinea check there.

literatuur:

references:

Barson & Carter (1972a), Blackman & Eastop (2014), Börner (1957a), Coulianos & Holmåsen (1991a), Hellrigl (2004a), Lambinon & Schneider (2004a), Redfern & Shirley (2011a) , Roskam (2009a).

28/05/2016