Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe, 1834

Hemiptera, Aphididae

op altijd-groene eiken

on evergreen oaks

primaire waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus coccifera, ilex.


op bladverliezende eiken

on deciduous oaks

gal: kleine (< 1 mm) oranjegele bladluizen zitten aan de onderzijde van het blad; elk veroorzaakt aan onder- en bovenzijde een geel, necrotisch vlekje. Sommige dieren zetten grote aantallen glanzend-gele eieren af in een dubbele concentrische cirkel.

gall: tiny (< 1 mm) orange-yellow aphids on the underside of a leaf; each causes a yellow necrotic spot at underside and upperside. Some animals deposit large numbers of shining yellow eggs in a double concentric circle.

secundaire waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

secondary hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus petraea, pubescens, robur.

opmerkingen: zuid-europese soort; vermeldingen van Ph. quercus uit meer noordelijke streken zijn waarschijnlijk onjuist.

notes: south-european species; records of Ph. quercus from more northern Europe most probably are erroneous.

literatuur:

references:

Barson & Carter (1972a), Blackman & Eastop (2014), Braggion (2013a), Buhr (1965a), Redfern & Shirley (2011a) .

30/08/2016