Pineus orientalis (Dreyfus, 1889)

Hemiptera, Adelgidae

op Picea

on Picea

gal De gal lijkt op een ananasgal, maar de structuur is veel losser, doordat de naalden weliswaar verbreed en verdikt zijn, maar niet vergroeid.

gall Th gall resembles an ananas gall, but the structure is much less compact because the needles are broadened and swollen, but not fused.

waardplanten: Pinaceae

hostplants: Pinaceae

Picea orientalis.

Alterneert met Pinus mugo, sylvestris...

Alternates with Pinus mugo, sylvestris...

opmerkingen Oorspronkelijk een soort uit de Kaukasis en het omringende gebied.

notes Originally a species of the Caucasus and adjacent regions.

literatuur

references

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Lambinon & Schneider (2004a), Lampel & Meier (2003a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a).

14/02/2013