Prociphilus bumeliae (Schrank, 1801)

Hemiptera, Aphididae

op Fraxinus, (Ligustrum, Syringa)

on Fraxinus, (Ligustrum, Syringa)

Fraxinus excelsior, Duitsland, Lohr am Main © Arnold Grosscurt - determinatie onder voorbehoud

Prociphilus cf bumeliae: leaf nest on Fraxinus excelsior

Fraxinus excelsior, Germany, Lohr am Main © Arnold Grosscurt - identification conditional

gal: losse bladnesten het voorjaar. Volgens Buhr leven de luizen voornamelijk op de tak en de bladstelen. Afgezien van deze vage aanwijzingen zijn de gallen niet te onderscheiden van die van Prociphilus fraxini. De luizen zijn bruin, bedekt met witte was-wol

gall: loose leaf nest in spring. According to Buhr the aphids are living primarily on the branch and the petioles. Apart from these vague hints the larvae cannot be distinguished from those of Prociphilus fraxini. The aphids are brown, covered by white wax-wool.

primaire waardplanten: Oleaceae, bijna monofaag

primary hostplants: near monophagpous

Fraxinus excelsior.

soms Ligustrum vulgare; Syringa vulgaris.

sometimes soms Ligustrum vulgare; Syringa vulgaris.


op Abies

on Abies

gal: in de zomer verhuizen de luizen naar de wortels

gall: in summer the aphids migrate to the roots

secundaire waardplanten: Pinaceae, monofaag

secondary hostplants: Pinaceae, monophagous

Abies.

literatuur:

references:

Béguinot (2000b, 2002d,h), Blackman & Eastop (2014), Buhr (1964b), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Heie (1980a), Kollár (2011a), Lampel & Meier (2003a), Redfern & Shirley (2011a), Roskam (2009a), Tomasi (2014a).

09/06/2015