Prociphilus pini (Burmeister, 1835)

Hemiptera, Aphididae

op Crataegus

on Crataegus

gal: bladen zijn gekruld en vergeeld. De luizen zijn 2-3 mm, grijsgroen, met veel wollige was; siphiunculi ontbreken.

gall: leaves are curled and yellowed. The aphids are 2-3 mm, greyish green, with much woolly wax; no siphunculi.

primaire waardplanten: Rosaceae, monophaag

primary hostplants: Rosaceae, monophaag

Crataegus laevigata, monogyna.


gal: luizen aan de haarwortels.

gall: aphids on the fine roots.

secundaire waardplanten: Pinaceae, monofaag

secondary hostplants: Pinaceae, monophagous

Pinus sylvestris.

synoniemen: Stagona crataegi (Tullgren, 1909).

synonyms: Stagona crataegi (Tullgren, 1909).

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Heie (1980a).

08/09/2014