Psylla alni (Linnaeus, 1758)

Hemiptera, Psyllidae

op Alnus

on Alnus

gal: bladen vervormd, met plaatselijk een bultje dat in de holte aan de onderzijde een platte nymphe herbergt. Larven ook in bladoksels jonge takken; ze gaan verscholen onder een grote hoeveelheid glanzend-witte was-wol. Oudere larven met een zwarte tekening.

gall: leaves disfigured, locally a pimple that at its underside houses a flat nymph. Larvae also on young shoots in the leaf axils. They are hidden under a copious amount of shining-white wax-wool. Older larvae are marked with black.

waardplanten: Betulaceae, nauw monofaag

hostplants: Betulaceae, narrowly monophagous

Alnus glutinosa, incana.

opmerkingen: de eieren worden afgezet in een knop. Daarvoor moeten de knopschubben worden doorboord, en die vertonen daardoor een zwart, afgestorven plekje (Lauterer, 1976a).

notes: ovipostion inside a bud. This requires perforation of the bud scales, resulting in a small necrotic spot (Lauterer, 1976a).

literatuur:

references:

Abras, Fassotte, Chandelier & Cavelier (2008a), Buhr (1964b), Burckhardt (1983a, 2002a), Conci, Rapisarda & Tamanini (1992a), Hellrigl (2004a), Lauterer (1976a), Malenkovský & Lauterer (2012a), O’Connor & Malumphy (2011a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Seljak (2006a), White & Hodkinson (1982a).

04/03/2017