Psylla ledi (Flor, 1861)

Hemiptera, Psyllidae

op Rhododendron

on Rhododendron

gal: bladen vervormd, met plaatselijk een bultje dat in de holte aan de onderzijde een platte larve herbergt.

gall: leaves disfigured, locally a pimple that at its underside houses a flat larva.

waardplanten: Ericaceae, monofaag

hostplants: Ericaceae, monophagous

Rhododdendron tomentosum (=Ledum paluste).

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Burckhardt (2002a).

06/02/2017