Psyllopsis repens Loginova, 1963

Hemiptera, Psyllidae

op Fraxinus

on Fraxinus

gal: Zoals alle soorten van het geslacht, heeft ook deze soort twee generaties. De larven van de eerste generatie maken bladrol-gallen die niet te onderscheiden zijn van die van andere Psyllopsis-soorten (zie P. fraxini als voorbeeld). De larven van de tweede generatie echter vergallen in de nazomer einknoppen. Drie of vier larven zitten elk onder een knopschub, omgeven door een dichte massa van wasdraden, en de gehele knop is vervormd tot een ordeloze massa alle kanten uistekende schubben.

gall: Like all species of the genus, this species has two generations. The larvae of the first generation make leaf roll galls that are indistinguishable from those of the other Psyllopsis species (see P. fraxini as an example). However, the larvae of the second generation cause a galling of therminal buds in late summer. Three or four larvae sit each under a bud scale, hidden by a dense mass of was threads, while the entire bud is transformed into an orderless mass of scales, pointing in all directions.

waardplanten: Oleaceae, monofaag

hostplants: Oleaceae, monophagous

Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, excelsior, ornus.

opmerkingen De soort is beschreven uit de Kaukasus, maar onlangs waargenomen in Servië.

notes The species has been described from the Caucasus, but has been found recently in Serbia.

literatuur:

references:

Malenovský & Jerinić-Prodanović (2011a).

26/01/2014