Sacchiphantes segregis Steffan, 1961

Hemiptera, Adelgidae

op Larix

on Larix

gal Waarschijnlijk gelijkend op de gallen van S. viridis.

gall Probably similar to the galls of S. viridis..

waardplanten: Pinaceae, monofaag

hostplants: Pinaceae, monophagous

Larix.

opmerkingen Verschilt van S. viridis doordat de soort zonder waardwisseling permanent leeft op Larix

notes Contrary to S. viridis this species lives permanently, without host alternation, on Larix

.

literatuur

references

Buhr (1964b), Hellrigl (2004a), Steffan (1962a).

11/05/2014