Semiaphis dauci seselii Börner, 1952

Hemiptera, Aphididae

op Seseli

on Seseli

gal: bladluizen lichtgroen, 1.5-2 mm; siphunculi en cauda donker olijfgroen; antenne 1/2 lichaam; siphunculi 1/2 cauda.

gall: aphids light green, 1-5-2 mm, siphunculi and cauda dark olive green; antennae 1/2 body; siphunculi 1/2 cauda.

waardplanten: Apiaceae, monofaag

hostplants: Apiaceae, monophagous

Seseli.

opmerkingen: Het is niet uit te sluiten dat andere bladluis-soorten deze plant als secundaire (zomer-) waardplant gebruiken.

notes: It cannot be excluded that other aphid species use these plant as a secondary (summer) host.

literatuur:

references:

Blackman & Eastop (2014).

07/04/2014