Smynthurodes betae Westwood, 1849

Hemiptera, Aphididae

op Pistacia

on Pistacia

gal: Er zijn twee typen gallen. De fundatrix leeft in een klein rood galletje in de hoofdnerf. De secundaire gal van haar nageslacht is een 2 cm lange sterk opgewollen, roodgekleurde naar boven gevouwen omslag van de bladrand grenzend aan de bladsteel; ook de zijnerven zijn hier duidelijk opgezwollen.

gall: There are two types of galls. The fundatrix lives in a small red gall in the mirdrib. The secondary gall of her offspring is a 2 cm long, strongly swollen, reddened upwards fold of the leaf margin bordering the petiole; also the lateral veins are clearly swollen here.

primaire waardplanten: Anacardiaceae, nauw monofaag

primary hostplants: Anacardiaceae, narrowly monophagous

Pistacia atlantica.

Zelden ook P. vera.

Rarely also P. vera.


polyfaag

polyphagous

gal: Gevleugelde imagines die uit de Pistacia-gallen komen infecteren de wortels van allerlei planten. Hierop worden enige generaties doorgemaakt, waarna uiteindelijk weer een generatie op Pistacia volgt; de hele cyclus duurt twee jaar.

gall: Winged adults that emerge from the Pistacia galls settle on the roots of a variety of plants. Here several generations take place, until a generation on Pistacia follows in the end; the entire cycle takes two years.

secundaire waardplanten: ± dicotylen, polyfaag

secondary hostplants: ± dicotyledons, polyphagous

Artemisia; Arctium; Beta; Brassica; Capsella; Gossypium; Heliotropum; Lycopersicon esculentum; Phaseolus; Rumex; Solanum nigrum, tuberosum; Trifolium; Vicia....

Zelden ook Cyperaceae, Poaceae.

Rarely also Cyperaceae, Poaceae.

opmerkingen: De soort heeft een bijna wereldwijde verspreiding. Overal waar Pistacia niet voorkomt leeft de soort permanent op de secundaire waardplanten.

notes: The species has an almost world-wwide distribution. In all regions where Pistacia does not occur the species lives permanently on the secondary hosts.

literatuur:

references:

Albrecht (1992a), Blackman & Eastop (2014), Heie (1980a), Inbar, Wink & Wool (2004a), Lampel & Meiere (2003a), Nieto Nafría, Mier Durante, Binazzi & Pérez Hidalgo (2002a), Wool & Kurzfeld-Zexer (2008a).

09/07/2016