Trioza abdominalis Flor, 1861

Hemiptera, Triozidae

op Achillea

on Achillea

gal: bladschijf met kleine putjes aan de onderzijde, en corresponderende bultjes aan de bovenzijde. In elke holte één platte larve omgeven door een stralenkrans van wasdraden.

gall: the leaf disc with small depressions at the underside, and corresponding tiny bulges at the upperside. In each cavity one flat larva, encircled by a nimbus of wax threads.

waardplanten: Berberidaceae, monofaag

hostplants: Berberidaceae, monophagous

Achillea erba-rotta subsp. moschata, millefolium.

Hellrigl voegt Anthemis toe, en Buhr en White & Hodkinson (1982a) noemen Chrysanthemum als waardplant; geen van beide wordt genoemd door Burckhardt.

Hellrigl adds Anthemis, and Buhr and White & Hodkinson (1982a) refer to Chrysanthemum as a host; none of the two is listed by Burckhardt.

literatuur:

references:

Buhr (1964b), Burckhardt (1983a, 2002a), Hellrigl (2004a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Seljak Malenkovský & Lauterer (2008a), Ossiannilsson (1992a), White & Hodkinson (1982a).

07/09/2014