Trioza caesaris Burckhardt & Lauterer 2002

Hemiptera, Triozidae

op Cardamine, (Stellaria)

on Cardamine, (Stellaria)

gal: larven in ondiepe putjes aan boven- of onderzijde van de bladen; aan de andere zijde een laag bultje. Larven plat, bijna cirkelrond, omgeven door een krans van wasdraden.

gall: larvae in shallow pits at upperside or underside of the leaves; at the other side a low dimple. Larvae flat, almost circular, surrounded by a circle of radiating wax threads.

waardplanten: Brassicaceae, ± nauw monofaag

hostplants: Brassicaceae, ± narrowly monophagous

Cardamine hirsuta.

bij een grote populatie-dichtheid werden op in de onmiddellijke nabijheid groeiende Stellaria nemorum subsp. montana eieren en larven aangetroffen. De ontwikkeling op deze plant verliep langzamer, en mortaliteit was er zeer hoog.

under a high population density, eggs and larvae were also found on Stellaria nemorum subsp. montana, growing in the immediate neighbourhood. However, the development on this plant was slower, and the mortality very high.

literatuur:

references:

Burckhardt (1983a), Burckhardt & Lauterer (2002a), Malenkovský & Lauterer (2012a), Ossiannilsson (1992a), Ouvrard, Burckhardt & Cocquempot (2015a), Tomasi (2003a, 2014a).

04/03/2017