Trioza rumicis Löw, 1880

Hemiptera, Triozidae

op Rumex

on Rumex

gal: ± verdikte neerwaartse rollingen van de bladrand. Aan de onderzijde sterk afgeplatte nymphen, omgeven met met krans van witte wasdraden.

gall: thickened downwards rolling of the leaf margin. At the underside strongly flattened nymphs, encircled by a nimbus of white wax threads.

waardplanten: Polygonaceae, monofaag

hostplants: Polygonaceae, monophagous

Rumex acetosa, acetosella, alpestris, scutatus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Burckhardt (1983a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Tomasi (2003a, 2014a).

09/06/2015