Cynipidae spec.

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

Quercus robur, België, prov. Antwerpen, Keyfheide-Meerhout © Carina Van Steenwinkel

Cynipidae spec: anther gall

Quercus robur, Belgium, prov. Antwerp, Keyfheide-Meerhout © Carina Van Steenwinkel

een van de twee paar helmhokjes is nog goed zichtbaar

Cynipidae spec: anther gall

one of the two pairs of loculi still is well discernable.

van de helmhokjes restert aan de bovenzijde een duidelijk richel, aan de onderzijde slechts een vaag lijntje

Cynipidae spec: anther gall

of two pairs of loculi at the upperside remains a high ridge, and the underside no more than a faint line

uitgeprepareerde volgroeide gal met de resten van een paar helmhokjes als a vage verticale lijn

Cynipidae spec: anther gall

dissected, fully developed gall with the remmants of a pair of loculi as vague vertical line

gal: alle geraadpleegde tabellen (Buhr, 1965; Eady & Quinlan, 1963; Nieves-Aldrey, 2001; Redfern & Shirley, 2011a; Roskam, 2009; Williams, 2010a) leiden naar Andricus glandulae, met dien verstande dat de gal van die soort onveranderlijk als ovaal wordt beschreven. Dat is in overeenstemming met een foto in Bloxham (2004a), die ook wat doet denken aan A. solitarius.

De gal komt nog het meest overeen met de afbeeldingen van de gal van Neuroterus politus in Redfern & Shirley en Roskam. Die wijkt echter zo sterk af van wat door Melika ea. onder die naam wordt afgebeeld dat de de determinatie twijfelachtig is.

gall: keys that were used (Buhr, 1965; Eady & Quinlan, 1963; Nieves-Aldrey, 2001; Redfern & Shirley, 2011a; Roskam, 2009; Williams, 2010a) pointed to Andricus glandulae; however, without exception all keys describe the gall of that species as oval. That is in agreement with a picture in Bloxham (2004a), showing a gall that somewhat reminds of A. solitarius.

The gall most closely agrees with the drawings of the gall of Neuroterus politus in Redfern & Shirley and Roskam. However, that picture so strongly deviates from what is illustrated by Melika ao under that name that the identification is doubtful.

waardplanten: Fagaceae

hostplants: Fagaceae

Quercus robur.

27/05/2015