Andricus anatolicus Melika, Mutun & Dinç, 2014

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: 10-25 mm grote ± bolvormige vergalling van een zijknop, met een onregelmatig opening aan de top. De volgroeide gal is roodbruin, meestal solitair, het oppervlak is glad, vaak ietwat kleverig. De gal is geheel gevuld met een kurkachtige massa, waarin een enkele, centraal gelegen, galkamer is uitgespaard. Volwassen wespen komen in september te voorschijn.

gall: 10-25 mm large, ± globular galling of a lateral bud, with an irregular apical openng. The mature gall is reddish brown, mostly solitary; its surface is smoth, often somewhat sticky. The entire gall is filled with a corky mass, in whch a single, central, gall chamber is left open. Adult wasps emerge in September.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus infectoria, macranthera.

opmerkingen: soort beschreven uit Turkije; alleen asexuele wijfjes zijn bekend.

notes: species described from Turkey; only asexual females are known.

literatuur:

references:

Mutun, Dinç, Bozsó & Melika (2014a).

08/01/2017