Andricus burgundus Giraud, 1859

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: Individuele mannelijke bloemknoppen zijn vergald tot 2 mm lange, ovale, geel tot rode, eenkamerige galletjes, meestal c 3-8 bijeen. De wand is dun en hard, en de buitenzijde heeft een aantal vage lengteribbels.

gall: Individual male flower buds are changed into 2 mm long, oval, yellow red, unilocular galls, generally 3-8 together. The wall is thin and hard, and the outside bears a number of faint longitudinal ridges.

waardplanten: Fagaceae, nauw monofaag

hostplants: Fagaceae, narrowly monophagous

Quercus suber.

opmerkingen: Moleculair en genetisch onderzoek door Stone ea (2008a) heeft aangetoond dat burgundus geen werkelijke soort is maar een vorm-soort, een mix van de sexuele generaties van tenminste zes soorten waarvan alleen de agame generaties bekend was: Andricus conglomeratus, coriarius, hystrix, pictus, polycerus en hetzij crispator dan wel multiplicatus.

notes: A molecular and genetic analysis by Stone ao (2008a) has shown that burgundus actually is a morphospecies, a mix of the sexual generations of at least six species of which only the agamous generation was known: Andricus conglomeratus, coriarius, hystrix, pictus, polycerus, and either crispator or multiplicatus.

inquilinen: zie de opmerking bij Synophrus hispanicus.

inquilines: see the note under Synophrus hispanicus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a, 2012a), Hellrigl & Bodur (2015a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (2001a), Nieves-Aldrey, Gómez, Hernández Nieves & Lobo (2006a), Pujade-Villar (1986a, 2005b), Stone, Atkinson, Rokas, Nieves-Aldrey, Melika, Ács, Csóka, Hayward, Bailey, Buckee & McVean (2008a).

14/01/2017