Andricus crispator Tschek, 1871

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: Kluitje van 5-25, 2.5 mm grote, kogelronde, dunwandige, verspreid behaarde, eenkamerige galletjes die min of meer sterk met elkaar vergroeid zijn op de bovenzijde van een blad (vooral op de nervatuur), soms ook van een jonge scheut. De gallen zijn alleen te vinden op bladeren vlak boven de grond. Verpopping in de gal.

gall: Group of 5-25 globular, 2.5 mm large, thin-walled, remotely hairy, unilocular galls that are more or less closely aggregated on the upperside of a leaf (mainly on the veins), sometimes also on a young shoot. Galls only to be found just above ground level.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus ilex, suber.

Door Hellrigl ook gemeld van Q. cerris.

Reported by Hellrigl also from Q. cerris.

synoniemen: Andricus adleri Mayr, 1880, buyssoni Kieffer, 1902.

synonyms: Andricus adleri Mayr, 1880, buyssoni Kieffer, 1902.

opmerkingen: Zie omtrent de sexuele generatie de opmerking bij Andricus burgundus.

notes: Regarding the sexual generation see the note under Andricus burgundus.

literatuur:

references:

Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Dauphin & Aniotsbehere (1997a), Hellrigl (2009a), Kwast (2014a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Nieves-Aldrey (2001a, 2009a).

14/01/2017