Andricus hystrix Kieffer, 1897

Hymenoptera, Cynipidae

op Quercus

on Quercus

gal: Knopgal op de slapende knoppen van dunne takken. de gal zelf, 3-4 mm groot, dunwandig en houtig, gaat geheel schuil onder ca. 30 naar alle richtingen uitstaande, ca 4 mm lange stekels. De stekels stoten elkaar aan de basis aan, daar zijn ze gelig, naar boven versmallen ze geleidelijk en zijn ze paarsrood, vaak met een toefje korte haren aan de spits.

gall: Bud gall on the dormant buds of thin branches. The gall itself, 3-4 mm large, thin-walled and woody, is completely hidden under about 30 spines, c. 4 mm long, that point in all directions. The spines touch each other at their base, where they are yellowish, they gradually become thinner distally and are purple in colour; often a tuft of short hairs at the very tip.

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagous

Quercus ?cerris, petraea, pubescens, robur.


op Quercus, sexuele generatie

on Quercus, sexual generation

gal: gladde, lichtbruine, eenkamerige, zeer dunwandige, knopgal, tot 3 mm lang, vrijwel geheel omhuld door de knopschubben; kenmerkend is een laterale kiel die over de gal loopt (Folliot & Pujade-Villar, 2006a).

gall: smooth, light brown, unilocular, very thin-walled bud gall, up to 3 mm long, almost entirely hidden by the bud scales. Characteristic is a lateral carina (Folliot & Pujade-Villar, 2006a).

waardplanten: Fagaceae, monofaag

hostplants: Fagaceae, monophagpus

Querus cerris.

opmerkingen: Zie omtrent de sexuele generatie de opmerking bij Andricus burgundus. De daar gedane voorspelling over de aard van de gal van de sexuele generatie is geen bewaarheid gebleken.

notes: Regarding the sexual generation see the note under Andricus burgundus. The prediction that was done there about the gall of the sexual generation has not borne out.

literatuur:

references:

Bellmann (2012a), Buhr (1965a), Cerasa (2015a), Folliot & Pujade-Villar (2006a), Hellrigl (2009a), Hellrigl & Bodur (2015a), Katılmış & Kıyak (2008a), Kemal & Koçak (2010a), Kwast (2012a), Melika (2006a), Melika, Csóka & Pujade-Villar (2000a), Tomasi (2014a).

15/01/2017